HONcode dla wydawców internetowych
img


HONcode jest kodeksem postępowania opracowanym przez Fundację Zdrowie w Internecie dla wydawców medycznych stron internetowych, którzy mogą dobrowolnie stosować się do zasad określonych w kodeksie, lub też wystąpić z wnioskiem o certyfikację, która zaświadcza o stosowaniu zasad HONcode.

Dowiedz się więcej o HONcode oraz zasadach ubiegania się o certyfikację. W tej sekcji możesz przeczytać przewodnik "krok po kroku", przejrzeć ostatnio certyfikowane strony, zapoznać się z wynikami badania satysfakcji przeprowadzonego przez HON oraz z unijnymi kryteriami jakości. Ponadto HON oferuje platformę osobistą - Mój HONcode, która pozwala na monitorowanie certyfikacji swojej witryny, przesyłanie informacji prasowych oraz łatwą komunikację z HON.