Zgłoszenie członkostwa HONcode


> Wniosek o certyfikację HONcode

Czy chcielibyście Państwo wesprzeć inicjatywę HONcode, a także aktywnie uczestniczyć w rozpowszechnianiu wiarygodnych informacji medycznych oraz zdrowotnych na łamach sieci Internet? Przyłączając się do HONcode oraz umieszczając na swojej stronie WWW znak certyfikacyjny HONcode, zobowiązujecie się Państwo do respektowania wszystkich zasad HONcode.


Procedura certyfikacyjna jest bezpłatna. Przyjmujemy, iż zapoznaliście się Państwo z treścią zasad HONcode, zrozumieliście ich sens oraz jesteście świadomi osobistej odpowiedzialności wynikającej z ich stosowania (poszanowanie zasad i ich nieustanne wcielanie w życie). Jednocześnie informujemy, że wniosek może zostać odrzucony oraz że Fundacja HON nie jest zobowiązana do podania uzasadnienia swojej decyzji.Ponadto przyznany certyfikat może zostać w każdym czasie zawieszony lub cofnięty przez HON. W takiej sytuacji, zobowiązani są Państwo do poszanowania decyzji HON, a także usunięcia z Waszej strony Web znaku certyfikacyjnego HONcode wraz z odnoszącymi się do niego treściami.

 

Po rozpoczęciu procedury składania wniosku o certyfikację ( przez kliknięcie na przycisk "Akceptuję i wnioskuję o wydanie certyfikatu HONcode") należy dokończyć procedurę nawet jeśli istnieją pewne niezgodności z wymogami certyfikacyjnymi. Jeśli zatem po wypełnieniu kwestionariusza zostały zidentyfikowane pewne modyfikacje do uwzględnienia, należy rozpocząć ich wprowadzanie w ciągu tygodnia następującego po złożeniu wniosku, zanim zespół HONcode przystąpi do przeglądu Państwa strony internetowej.


- You are hereby advised that your application may be rejected and that HON is not obligated to state the reasons for the rejection. - The webmasters are not allowed to display the HONcode seal before the website has been certified.htdocs2
htdocs2