Komentarze

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przesłanie nam wiadomości z Państwa opinią na temat kodeksu deontologii HONcode dla stron Web z zakresu medycyny i zdrowia.

Państwa komentrze i uwagi są dla nas bardzo cenne.


Państwa e-mail:


Przycisk "Wyślij" dotyczy równocześnie komentarzy i poniższych odpowiedzi.

 

Część I: wspólna dla osób prywatnych i wydawców internetowych (webmasterów)

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola:

osobą prywatną
profesjonalistą medycznym
wydawcą internetowym


jakości dobrej praktyki

potrzebna
pożyteczna niepożyteczna
niepotrzebna szkodliwakomercyjna
serwisem ewaluacyjnym non profit
rządowa inne
artykułu e-mail strony Web
współpracowników

są zrozumiałe

Tak Nie: które?
wyczerpują główne aspekty etyczne
Tak Nie: które?

Tak Nie

Część II: przede wszystkim dla osób prywatnych
  • Znak HONcode oraz zdanie "Podpisujemy się pod zasadmi HONcode" wpływa na moją opinię o stronie :
    Tak Nie

  • Gdy zobaczyłem/łam logo HONcode po raz pierwszy pomyślałem/łam, że jest to:
wyróżnienie reklama inne
  • Widziałem/łam znak HONcode w Internecie:
często czasem rzadko nigdy

Dziękujemy!