Wiarygodna informacja medyczna

Pasek narzędzi HONcode

Check the accreditation of the website.Search to the HON database of accredited websites.

 


Pasek narzędzi HONcode dla Chrome Download the HONcode toolbar for Chrome
Pasek narzędzi HONcode dla Internet Explorer (wersje 5+) Download the HONcode toolbar for Internet Explorer (from versions 5+)
HONcode Status dla FireFox (Firefox 0.7 - 3.0) Install HONcode Status
Pasek narzędzi HONcode (najnowsza wersja) dla Firefox (Firefox 3.0+) Install HON ToolbarStatus HONcode

  • W spos�b automatyczny sprawdza status certyfikatu konsultowanej strony. Znak HONcode wyświetla się w kolorze jeśli strona przestrzega osiem zasad HONcode.


HONcode Search

  • HONcode Search: Oferuje dwa sposoby wyszukiwania certyfikowanych stron w bazie danych HON:

    • Wpisać szukane słowo lub frazę w polu "szukaj" lub
    • Zaznaczyć tekst, kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję szukaj.


Pasek narzędzi HONcode można łatwo pobrać i dodać do ulubionej przeglądarki internetowej. Jest on połączony z serwerem HON w czasie rzeczywistym, aby umożliwić weryfikację statusu certyfikatu medycznej strony internetowej. Nie gromadzi żadnych informacji osobowych, nie zawiera żadnych 'spyware' lub ukrytych funkcji.

Do pobrania:

  • Pobierz pasek narzędzi HONcode dla Internet Explorer (wersje 5+).
  • Dla użytkownik�w Netscape/Mozilla/Firefox, proszę kliknąć na ten link.

Pasek narzędzi HONcode jest bezpłatną usługą, wspieraną przez Kanton Genewski, Ministerstwo Nauki i Edukacji w Szwajcarii oraz Unię Europejską.

Wtyczki (plugins) zostały opracowane wsp�lnie z NetUnion (www.netunion.com) z Lozanny w Szwajcarii, jako część europejskioego projektu badawczegoa ActiveHealth.