HONcode w skrócie   > Zgłoś stronę do certyfikacji 

1. Kompetencja
Wskazać kwalifikacje osób odpowiedzialnych za zawartość merytoryczną strony.
Wszelkie porady medyczne lub zdrowotne zamieszczane na stronie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, z wyjątkiem porad określonych wyraźnie, jako pochodzące od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.
2. Komplementarność
Uzupełniać, a nie zastępować kontakt pacjent - lekarz.
Publikowane na stronie informacje mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie dotychczasowych kontaktów pomiędzy pacjentem, a jego lekarzem.
3. Poufność
Chronić poufne informacje osobowe podawane przez internautów odwiedzających stronę.
Dane osobowe pacjentów oraz osób korzystających ze strony, włącznie z ich tożsamością, są poufne. Właściciel strony zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się strona i jej lustrzane kopie (mirrory).
4. Atrybucja
Przytoczyć źródło i autora opublikowanych informacji oraz datować strony z informacją dotyczącą zdrowia.
Publikowane informacje zawierają informację bibliograficzną, wraz z łączem do źródła (tam gdzie jest to możliwe). W widocznym miejscu znajduje się data ostatniej modyfikacji stron zawierających treści medyczne (np. u dołu strony).
5. Uzasadnienie
Uzasadnić każde twierdzenie dotyczące korzyści lub niedogodności wynikających z korzystania z produktów lub terapii.
Ewentualne korzyści wynikające ze stosowania określonej terapii, produktu lub usługi poparte są właściwymi i wiarygodnymi dowodami, przedstawionymi w sposób określony w zasadzie nr 4.
6. Profesjonalizm
Przejrzystość informacji, identyfikacja webmastera, adres kontaktowy.
Autorzy strony dbają o to, aby zawarte na niej informacje były zrozumiałe i prezentowane w sposób przejrzysty oraz udostępniają adresy kontaktowe dla osób poszukujących dalszych informacji lub pomocy. W widocznych miejscach znajduje się adres e-mail webmastera strony.
7. Jawność finansowania
Przedstawić źródła finansowania.
Źródła finansowania strony są wyraźnie zidentyfikowane, zarówno w przypadku komercyjnych, jak i niekomercyjnych jednostek dostarczających funduszy, usług lub materiałów dla potrzeb strony.
8. Uczciwość w reklamie i polityka redakcyjna
Oddzielić reklamę od treści merytorycznych.
W przypadku gdy źródłem finansowania strony jest reklama, informacja o tym jest zawarta w sekcji poświęconej jawności finansowania. Opis przyjętej przez właściciela strony polityki reklamowej znajduje się na stronie. Wszelki wkład promocyjny lub reklamowy jest prezentowany w sposób jednoznaczny, umożliwiający odróżnienie go od właściwych treści strony opracowanych przez jej redakcję.

Należy pamiętać, że wyłącznie witryny certyfikowane HONcode mogą publikować informację, że stosują się do zasad HONcode.

Złóż wniosek o certyfikację HONcode 
Wersja 1.6 Kwiecien 1997